M/S AUSTRALIC. Foto genom Rickard Sahlsten samling.