M/S ALKIONI i Perama 17/7-2010. Foto George Koutsoukis.