M/S ALKIONI i Perama 16/5-2010. Foto George Koutsoukis.