M/S ZENOBIA.

Byggd 1979 av Kockums Varv Ab Malmö.

Varvsnummer. 567.

Dimensioner. 165,20 x 23,04 x 7,71 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 10528/ 3819/ 8071.

Maskineri. Två Sulzer 7RLA 56 dieslar.

Effekt. 18760 hk.

Knop 21,5.

Passagerare. 140.

Hyttplatser. 140.

Trailers. 175.

IMO. 7807087.

Systerfartyg. ARIADNE. SCANDINAVIA.

1979 08 11. Sjösatt.

Levererades 30 oktober 1979 till Rederi Ab Nordö, Malmö.

1979 11. Insatt för GSEL Line mellan Volos - Tartous.

1980 01. Ändras linjen till Koper - Tartous.

1980 05 30. kl 00:15 avgick fartyget Koper, Jugoslavien med 135 lastbilar och trailers ombord, samt 121 passagerare för resa mot  Tartous Syrien.

1980 06 02. Klockan 00:15 så förevisades en person hur styrsystemet fungerade och först la dom en gir på 1 grad babord för att sen lägga en gir på 1 grad åt styrbord, fartygen fortsatte dock att gira åt styrbord, Fartyget fick då en kraftig krängning åt babord som dom inte lyckades räta upp utan fartyget hade 40 grader slagsida åt babord.

1980 06 02. Klockan 00:30 sändes ett nödmeddelande ut.

Fartyget befanns sig utanför kusten på Cyperns sydkust när det hela inträffade. Besättningen ombord försökte få fartyget upprätt men misslyckades, Samtidigt begärde man bogserassistans och 07:30 ankom bogserare. En slang kopplades mellan ZENOBIA och bogserbåten för att försöka pumpa in vatten i trimtankarna på styrbordssida, Lotsporten ställdes upp samtidigt på styrbordssidan. Slangen brast och man kom överens om att bogsera ZENOBIA till Larnacas redd. Bogserades in och ankrades upp utanför Larnaca. Befälhavaren ville att Zenobia skulle ankras upp på grunt vatten, men eftersom varken bogseraren och ZENOBIA hade aktuella sjökort så anvisades dom en plats av hamnmyndigheterna.

Besättningen jobbade med att räta upp fartyget och den 6 juni var slagsidan bara 10 grader åt babord.

1980 06 06. Ca klockan 23:00 var fartygets slagsida endast 2 grader, men helt plötsligt så fick hon slagsida åt styrbord istället och vatten forsade in via den öppna lotsporten, Dom lyckades hejda den slagsidan och fick fartyget upprätt igen ca klockan 23:55.

1980 06 07. Men förgäves, fartyget började kantra mot babord igen och dom fick överge fartyget och samtidigt begärde man assistans för att dra in ZENOBIA på grunt vatten, men det kunde endast hamnkaptenen i Larnaca ta beslut om, vilket dom fick klockan 01:08.

Då man skulle kapa ankarkättingen så hade bogseraren inget skäraggregat. Då lyckades man få tag på ett annat bärgningsfartyg som hade den utrustningen, men när bogseraren kom tillbaks så flöt bara lite vrakrester efter ZENOBIA och då var klockan 01:55.

M/S ZENOBIA sjönk på natten den 7 juni 1980 ca klockan 01:20 på position 34,53,22 N och 33,39,03 E utanför Larnaca på Cypern.

Försök att bärga ZENOBIA har försökts men har misslyckats detta p.g.a. att pengar har saknats och enligt Cypriotiska lagar så måste det var ett företag som är samägt med ett Cypriotiskt företag.

Det är ca 18 meter ner till skrovet vid dykning, som djupast ligger hon på 43 meters djup. Det är ett av världens 5 bästa dykobjekt eftersom det är så klart vatten i Medelhavet, Om man flyger till Cypern och straxt före landning på Larnacas flygfält kan man se en skugga i havet, Det är vraket av ZENOBIA.

M/S ZENOBIA.

Till fler bilder på ZENOBIA.

Tillbaka till Rederi Ab Nordö.

2020 faktaomfartyg.