M/S ZAKYNTHOS I i Zakynthos 23/9-2009. © Foto Hans Jürgen Amberg.