M/S YUZHNAYA PALMYRA i Ibiza 23/5-2008. Foto Carlos Moreno Trobat.