M/S YUZHNAYA PALMYRA i Bosporen 19/5-2006. Foto Neil Burns.