M/S WILHELM THAM i Motala 28/6-1986. Foto Tommy Gjerling.