S/S WILHELM LÜDKE.

Byggd 1893 av Nüschke & Co, Stettin, Tyskland.

Varvsnummer. 77.

Dimensioner. 47,21 x 7,11 x 3,65 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 412/ 292/ 575.

Maskineri. en 2-cyl, compoundångmaskin.

Effekt. 250 ihk.

Knop. ?.

RN. 4671.

IDno. 3004671.

Levererades i april 1893 till AG Dampfer Wilhelm Lüdke & Co, Stettin, Tyskland. 

1898. Såld till Richard Lansert, Stettin, Tyskland. 

1899. Såld till AG Dampfer Wilhelm Lüdke & Co, Stettin, Tyskland. 

1900 05 29. Såld till G Heyne & Hessenmüller, Hamburg, Tyskland. Omdöpt till HERMA.

1907 01 31. Såld för 80000 Mk till Carlshamns Ångbåts AB, Karlshamn. Omdöpt till GÖTHE.

1922 03 16. Övertagen av Blekinge Ångbåts AB, Karlshamn.

1924 03 19. Såld till Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm. Omdöpt till GRANE. Insatt på kust- och östersjöfart.

1930. Beslut om försäljning då bolagsstyrelsen bedömde det som omöjligt att reparera och rusta upp fartyget.

1930 08 12. Såld för 26000 kr till J Rang, Tallinn, Estland. Omdöpt till VEGA.

1940 01 26. Uppbringades av tyska örlogsfartyg och förd till Pillau.

1940 05 15. En domstol i Königsberg beslutar att fartyget skall tas som krigsbyte.

1940 08. Då Sovjetunionen invaderar Estland, så förstatligas all egendom, även fartyg.

1941 02 10. Efter hemliga Tysk-Ryska förhandlingar så frigavs fartyget. Men eftersom det saknade en besättning, låg det kvar i Königsberg.

1941 06 22. Överlämnas fartyget till Sovjetunionen.

1941 07 01. Återförklarad som pris av prisdomstolen i Königsberg.

1942 02 05. Frisläpps fartyget då ingen av av prisdomarna var juridisk hållbart. Övertas av den tyska staten som överlämnar fartyget till Kohlen-Import & Poseidon A.G. Königsberg, Tyskland. Omdöpt till BRÜSTERORT.

1943 06 03. Såld till Kön Walter, Tallinn, Estland. Omdöpt till VEGA.

1944 02. Skadas vid ett sovjetiskt bombanfall i Helsingfors. Fartyget bogseras till Nystad för vidare reparation.

1944 10 02. Lämnade Raumo Finland med ca 850 Estniska flyktingar.

1944 10 03. Mötes upp av jagaren NORRKÖPING i Öregrund som bogserade in fartyget till Öregrund där flyktingarna utspisades på land.

1944 10 04. Ankom Gefle under bogsering av jagaren NORRKÖPING för vidare reparation, med alla flyktingar ombord.

1944 10 25. Ankom Oskarshamn.

1944 12 25. Såld på tvångsauktion till Compania Dabaibe de Nav. SA, Panama. Omdöpt till ROSITA.

1945 05 17. Beslagtogs av Svenska myndigheter, eftersom "såsom varande tidigare egendom i av Tyska besatta stater".

1945 06 08. Så hävs beslaget.

1945 06 12. Avgår mot Hull, England.

1946 11 21. Strandade vid Innri Njardvid i Faksbukten, Island.

1946 11 22. Drogs loss från grundet, men skadorna var så svåra att fartyget förklarades ”CTL”. Skotades i Reykjavik.

S/S GRANE.

S/S VEGA.

Tillbaka till rederi ab Svea.

© 2024 faktaomfartyg.