S/S WESTERBOTTEN.

Byggd 1866 av Nyköpings Mekaniska Verkstad, Nyköping.

Varvsnummer. ?.

Dimensioner. 48,70 x 7,57 x ?m.

Efter ommätning 49,21 x 7,52 x 3,97m.

Brt/ Nrt. 475/ 360.

Maskineri. En 2-cyl, compoundångmaskin.

effekt. 100 nhk.

Knop. 10,5.

Efter maskinbyte. En 2-cyl, compoundångmaskin.

Effekt. 250 ihk.

Knop. ?.

RN. 618.

1865 05 05. Sjösatt.

Levererades 9 juni 1866 till Westerbottens Ångbåtsbolag, Umeå.

1866 06 14. Ankommer Stockholm för första gången.

1866 06. Insatt mellan Stockholm - Umeå, samt Umeå - Vasa (Nikolaistad).

1869. Förliser på resan Umeå - Vasa i Vasa skärgård.

1870 06. bärgades fartyget, samt förd till varv för reparation. 

1887. Såld till Umeå Nya Ångfartygs AB, Umeå.

1887 - 1909. Insatt mellan Umeå - Stockholm.

1891 07 15. Brand utbryter ombord med omfattande skador som följd. Fartyget repareras och sätts i trafik igen.

1901. Ombyggd. Samtidigt gjordes en ommätning av fartyget.

1910 04 23. Umeå Nya Ångfartygs AB byter fartyg med Söderhamns Nya Ångfartygs AB.

1910 04 25. Omdöpt till SÖDERHAMN.

1910 - 1912. Insatt mellan Stockholm - Söderhamn - Hudiksvall.

1912. Fartyget havererar. Det läggs upp och repareras ej.

1913 01. Stockholms Rederi AB Svea och Ångfartygs AB Södra Norrland beslutar att gemensamt köpa fartyget för att bli av med konkurrens på norrlandstrafiken. Köpesumman var 25 000 kr som delades lika.

1913 01 15. Registreras fartyget för Rederi Ab Svea, Stockholm. Upplagd vid Södra Varvet, Stockholm. Det fanns inga planer på reparationsarbeten.

1914 11 18. Såld till Södra Varvets AB, Stockholm, efter det man tömt fartyget på inventarier. Byggs om till pråm.

1915 06 28. Såld till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Omdöpt till BARD.

1924. Rederiet går i likvidation och tillgångarna övertas av Stockholms Enskilda Bank.

1925. Såld till Såld till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB, Stockholm. Omdöpt till TB 381 BARD.

1926 . Tog rederiet tillbaka namnet Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. 

1961 10 14. Såld till Gustav Carlsson i Sundbyberg AB. Köpesumma 9 000 kr.

1962 01 27. Kommerskollegium får in en anmälan om att pråmen blivit skrotad vid Bällstaån, Sundbyberg.

S/S SÖDERHAMN.

Tillbaka till rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.