M/S VÖLKERFREUNDSCHAFT. Vykort genom Peter Asklander samling.