M/S VISBORG i Öresund 8/5-2023. © Foto Göran Olsson.