M/S VIRONIA upplagd i Rostock, september 1994. Foto Wolfgang Kramer, genom Frank Lose samling.