M/S VICTORIA I i Helsingfors 20/3-2004. Foto Miran Hamidulla.