M/S VENTURA i Pireus 30/5-2016. Foto George Koutsoukis.