S/S VEGA. Foto Båtologen, genom Lennart Falleth samling.