M/S VANA TALLINN i Kapellskär 11/4-2006. © Foto Micke Asklander.