M/S URD i Århus, september 1998. © foto Bernt Skjött.