M/S TRITON i Drapetsona 4/12-2003. Foto Torkjell Bang Pedersen.