M/S TRANS BOTNIA. Foto Jan v.d Bos, genom Rob De Visser samling.