M/S TOSCANA i Split, augusti 2005. Foto Igor Brboleza.