M/S TOR FINLANDIA i Rotterdam 14/2-2009. Foto Cees De Bijl.