S/S TITANIA. Foto Båtologen, genom Lennart Falleth samling.