S/S TIRFING.

Byggd 1873 av Torskogs varv (T Staahl), Torskog.

Varvsnummer. ?.

Dimensioner. 41,69 x 7,28 x 3,87 m. 

Brt/ Nrt/ Dwt. 379/ 267/ 525.

Maskineri. En Lindholmens 2-cyl, compoundångmaskin.

Effekt. 45 nhk.

Knop. ?.

RN. 1514.

Signal. HKTF.

Byggd med trä på järnspant.

Levererades 1873 till Rederi AB Svea, Stockholm. 

1873. Trafikerade bl a Stockholm, Gävle och S:t Petersburg med spannmåls- och pappersmassalaster.

1876. En klarerare vid namn C W Boman annonserar att han klarerade bl a s/s TIRFING ”för linjerna Newcastle, Amsterdam, Bremen, Stettin och Stockholm”.

1876. Såld till Ångfartygs AB Arctic, Göteborg.

1886 12 20. Såld till Axel Broström, Göteborg.

1887. Omfattande ombyggnation på varv.

1890 07 25. Överförd till det nybildade rederiet Ångfartygs AB Tirfing, Göteborg. Detta var det första fartyget i Tirfing och rederiet fick sitt namn efter det.

1896 11 20. Såld till Svend Foyn, Tönsberg, Norge. Omdöpt till RÆVODDEN.

1899. Såld till O H Ellingsen, Moss, Norge. Omdöpt till NORA.

1900. Såld till A/S Nora, Kristiania, Norge.

1901 11 08. Övergavs i sjunkande tillstånd ca 10 sjömil från Hanstholm, Danmark. Besättningen räddades 

S/S TIRFING.

Tillbaka till rederi Ab Svea.

Tillbaka till Ångfartygs Ab Tirfing.

© 2021 faktaomfartyg.