HSC THUNDER i Pireus 5/7-2021. foto George Koutsoukis.