HSC THUNDER i Pireus 2/7-2021. foto George Koutsoukis.