Pråmen THULE. © Foto Gunnar Hedman, genom Lennart Falleth samling.