Thordén Rederierna.

Gustaf B Thordén blev 1922 delägare i sitt första fartyg.

1924 grundades rederi och skeppsmäkleri AB Suomi där Thordén var delägare.

1926 delades bolaget sĺ att Thordén övertog rederirörelsen, grunden var lagd för Thordénrederierna.

Verksamheten växte och rederiet drev verksamhet bĺde inom last- och tankfrakt där lastfartygen i första hand var insatta pĺ nordamerikatrafik.

Bolagets namn ändrades 1955 till Finska Nordamerika Linjen.

Vid krigsutbrottet fanns 16 fartyg i Thordéns finskflaggade flotta.

När det sĺg ut som om Sovjetunionen skulle fĺ kontrollen över Finland valde Thordén att lämna landet för att ĺter bosätta sig i barndomsstaden Uddevalla.

Under andra världskriget försökte han pĺ olika sätt fĺ över dom Finsk flaggade fartygen till Sverige, men endast tvĺ kom under Svensk flagg.

Efter kriget slut sĺ byggde Thordén upp sin rederirörelse i Sverige parallellt med sin finska rederirörelse.

Gustaf B Thordén grundade även Uddevallavarvet genom att köpa upp ett komplett amerikanskt varv och frakta delarna med egna fartyg till Uddevalla.

1958 tvingades Thordén lämna ifrĺn sig varvet.

1960 gick hans finska rederi i konkurs.

1965 köpte Red AB Rex, Stockholm resterna av Thordén Lines inklusive de tvĺ kvarvarande fartygen.

Thordéns änka gifte sig med Knut Nordendorph och tillsammas drev de bogserbĺtarna samt nĺgra mindre partrederier inom ramen

 för Charles Thorburn med Ĺngbĺts AB Bohuslänska Kusten och AB Skeppsservice. 

Den verksamheten avslutades i maj 1970. 

Verksamheten ĺterupptogs dock i början av 1980-talet i det rekonstruerade Charles Shipping med fartygen Hilde, Varde och Savonia, 

nu med Hans Nordendorph som huvudintressent.

Källor, Erik Hag och Rickard Sahlsten.

En affisch.

Rederiets kontor.

S/S Savonia. (1923-1956).

S/S Björneborg. (1924-1943).

S/S Hulda Thordén. (1929-1952).

S/S Greta Thordén. (1929-1952).

S/S Ingrid Thordén. (1931-1945).

M/T Josefina Thordén. (1932-1941).

S/S Karin Thordén. (1934-1954).

S/S Maud Thordén. (1935-1955).

S/S Brita Thordén. (1935-1950).

 

M/S Johanna Thordén. (1936-1937).

M/S Mathilda Thordén. (1938-1941, 1946-1964).

M/S Astrid Thordén. (1937-1945).

M/S Selma Thordén. (1942 - 1968).

M/S Kristina Thordén. (1943-1968).

M/S Rosa Thordén. (1947-1952).

M/S Elsie Thordén. (1947-1953).

M/S Elsa Thordén. (1947-1948).

M/S Ally Thordén. (1948-1950).

M/S Marita Thordén. (1953-1960).

M/S Greta Thordén. (1953-1959).

M/S Alfhem. (1953-1960).

M/S Hjördis Thordén. (1953-1965).

M/S Tyr. (1954-1959).

M/S Clary Thordén. (1954-1965).

T/T Josefina Thordén. (1955-1959).

S/S Mariefors. (1955-1960).

M/S Karin Thordén. (1956-1958).

M/S Aase Thordén. (1956-1958).

M/S Brita Thordén. (1957-1963).

Tillbaka.