M/S THE CALYPSO i Pireus 1/9-2007. Foto Georges Koutsoukis.