M/S TAXIARCHIS i Lavrio 2/1-2017. Foto George Koutsoukis.