M/S TAXIARCHIS i Pireus 17/11-2007. Foto Georges Koutsoukis.