M/S TAKACHIHO MARU. Foto genom Spyros Roussos samling.