M/S SVEN JOHANNSEN i Travemünde 2/5-2008. © Foto Micke Asklander.