M/S SVANESUND. Vykort genom Lars Grundberg samling.