M/S SVANESUND. Vykort genom Lennart Falleth samling.