M/S SUPERSTAR avgr Tallinn 3/4-2011. Foto Micke Asklander.