M/S SUPERSTAR i Finska viken 9/5-2009. Foto Micke Asklander.