M/S SUPERSTAR i Helsingfors 21/4-2008. Foto Miran Hamidulla.