M/S SUPERFAST XII i Pireus 17/8-2015. foto George Koutsoukis.