M/S SUN FIESTA vid Öresundsvarvet, Landskrona 4/3-1994. © Foto Lennart Petersson, genom Preben Mogensens samling.