M/T STENA NATALITA i Dunkerque 9/11-2005. Foto Philippe Holthof.