M/S STENA GERMANICA ankommer Kiel första gången i april 1967. Foto genom Micke Asklander samling.