M/S STENA EGERIA i Perama 18/8-2017. Foto George Koutsoukis.