M/S STAR i Finska viken 8/5-2009. Foto Micke Asklander.