M/S STAR avgr Tallinn 8/5-2009. Foto Micke Asklander.