T/S ST PATRICK. Vykort genom Nigel Thorntonn samling.