M/S SPLIT 1700 i Alang, december 2010. Foto genom Shippax.