S/S SÖDRA SVERIGE.

Byggd 1871 av Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Varvsnummer. 94.

Dimensioner. 50,48 x 7,65 x 3,97 m.

Efter förlängning. 56,12 x 7,65 x 3,97 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 596/ 485/ 400.

Efter ombyggnad. Brt/ Nrt/ Dwt. 733/ 558/ 540.

Maskineri. Två 2-cyl, compoundångmaskiner.

Effekt. 450 hk.

Knop. 12,0.

Efter maskinbyte. En 3-cyl, trippelångmaskin.

Effekt. 650 hk.

Knop. ?.

RN. 541.

Efter ombyggnad. 2769.

IDno. 3000541.

Systerfartyg. DROTTNING SOPHIA. KONUNG OSCAR. SKANDIA.

1870 12 20. Sjösatt.

Levererades 1871 till Rederibolaget Södra Sverige, Stockholm. Byggpris 172 000 riksdaler.

1871. Insatt mellan Stockholm - Västervik - Oskarshamn - Kalmar - Karlskrona - Ronneby - Karlshamn - Ystad - Trelleborg - Malmö - Landskrona - Hälsingborg - Göteborg.

1895. Ombyggd på Bergsunds Mekaniska Verkstad. Det dubbla compoundångmaskineriet byttes ut mot trippelexpansionsångmaskineri med en propeller. Fartyget förlängdes 5,64 meter och inredningen moderniserades. Ombyggnaden skulle bli så pass omfattande att man till Kungl Kommerskollegiet Fartygsregister anmälde att fartyget ”blifvit upphugget och icke vidare skall till handelssjöfart eller resandes fortskaffande nyttjas”. Därav de två olika registreringsnumren (541/ 2769).

1895 08 01. Provtur mot Dalarö.

1895 09 24. Går man på grundet Franska Stenarna i Stockholms södra skärgård i full fart, men man kommer över grundet och fortsätter en bit. Man ger order om att överge fartyget  och alla ombord räddas. Sjunker sedan på 56 meters djup. 

1895 11. Vraket lokaliseras.

1896 08. Så bildas Ab Octopus för att kunna bärga fartyget. Planen var att fästa ett antal pontoner ut med skrovet och på så sätt få fartyget att flyta. Ett problem var ju att man inte kunde dyka på det djupet, men en ny uppfinning som kallas ”den wallerska tuben” användes, men arbetet var problematiskt.

1897 04 07. Så syntes masttopparna på fartyget. 

1897 05 03. Så syntes skorstenen.

1897 05 27. Så flöt fartyget igen. Det var Neptunbolaget som ansvarade för bärgningen.

1897 06 03. Bogserades vraket in till Stockholm. Lade till i Nybroviken där det visades upp, vilket höll på fram till 21 juni.

1897 08 17. Exekutiv auktion på fartyget och det var Rederibolaget Södra Sverige, Stockholm som vann budgivningen.

1897 08. Reparerades på varv, först på Finnbodavarvet och sedan slutligen på Bergsunds mekaniska verkstad. Reparationskostnaderna uppgick till 150000 Skr.

1897 12. Insatt mellan Stockholm - Västervik - Oskarshamn - Kalmar - Karlskrona - Ronneby - Karlshamn - Ystad - Trelleborg - Malmö - Landskrona - Hälsingborg - Göteborg - Kristiania.

1909 01 01. Övertagen av Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm

1909 -1939. Insatt mellan Stockholm - Västervik - Oskarshamn - Kalmar - Karlskrona - Ronneby - Karlshamn - Ystad - Trelleborg - Malmö - Landskrona - Hälsingborg - Göteborg - Kristiania.

1916. Byggs om och masterna kortas och resterna av segelriggen avlägsnas. I aktern monteras två vertikala pålmaster med bommar för att underlätta godshantering.

1940 - 1942. Upplagd.

1941. Försök att sälja fartyget till Norge gjordes men affären blev inte av.

1943 02 22. Rekvirerad av Marinen och lades upp i Ystad som spärrfartyg.

1944 02. Flyttad till Kalmar och blev logementsfartyg.

1945 08 09. Återlämnad till Stockholms Rederi Ab Svea. Dock ansågs det omöjligt att reparera fartyget för passagerartrafik.

1945. Återigen försöker man sälja fartyget till Norge (Möre Fylkes Rutesellskap, Molde). Köpesumman skulle vara 200 000 skr. Affären blev dock ej av.

1946 06 17. Såld för 12000 £ till Compania Rabaldo de Nav S.A. Panama (kapten J Eliades, London). Omdöpt till SAN DIMITRIO.

1946 07. Insatt i den judiska immigranttrafiken till Palestina.

1946. Omdöpt till LATRUM.

1949. Upphuggen i Haifa, Israel.

S/S SÖDRA SVERIGE.

Tillbaka till Ångfartygs Ab Södra Sverige.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

© 2022 faktaomfartyg.