M/S SKÅNE LINK avgår Travemünde, juni 1990. © Foto Andreas Wörteler.