S/S SKAGUL. Foto Båtologen, genom Lennart Falleth samling.